Ołtarz i ambona

Ołtarz i ambonę wykonano w XIX wieku z tworzywa  obcego średniowiecznym architektom i artystom – są to odlewy cementowe.  Zarówno ołtarz, jak i kazalnicę osobiście zaprojektował Stüler, zaś wykonał  je rzeźbiarz Koch z Poczdamu. Ołtarz główny z obrazem „Zmartwychwstania”  autorstwa Bernharda Plockhorsta

Autor: foto Aleksander Łubiński

XXII fina...Dni Kwidz...XIII-Wiel...2013.07.2...2013.05.1...

Nasze Galerie